சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் !

தினமும் நடக்கும் நாடகம் இது,

தினம் வெளியில் கிளம்புகையில்
எதிர்வீட்டிற்கு செல்லும்
என் பார்வை அவனைத்தேடி!

அவனும் நின்றிருப்பான்
பார்வைகள் வீசி
புன்னகை பரிமாற்றம் !

இன்றாவது சொல்லிவிட வேண்டும்
எத்தனை நாள் தான் பொறுப்பது
என்றாவது சொல்லித்தானே ஆகவேண்டும் !

தயங்கிக்கொண்டே அருகில் சென்றேன்
இன்னும் விரிந்தது அவன் இதழ்கள்
காதோரம் மெல்லமாய் சொன்னேன் !' டேய் குட்டிப்பையா !
இரண்டு வயசாகுது இன்னும் விரல் சூப்புற !
தப்புடா செல்லம் !! 'Secret


one of my friend , i used to admire her for her motivating words that she throw at others. how silly the thing let others do, nothing other than the motivational words will come from her to others . i used to wonder how she can do this to everyone, she ll cheer others so soon . Even though a hell a lot of problems are surrounding her , she ll never ever fail to motivate others to overcome their problems. In a group she makes a difference.
i was wondering is she is the only girl who can make this possible ?
But i was wrong, Recently i happened to have a new friend. she too had the same qualities which i admired .
What is common between these two ? what made them to have these wonderful , magical qualities which will boost you up?..

i was so curious to know the secret behind.

I found both of them cheering and motivating everyone around to a high extent when we were practicing Throw ball.
And At last i got the secret key ,
They both were players from their school days,
It was sports which has cultivated those personal skills in them.
Sports really makes an impact on your behaviour.
though i was fully exhausted, i found my mind was fully energised.
I won in learning many personal skills though we lost in the match !! :-p

Its Not Loosing or winning , But its the Participation which does all those magic in Sports!!!
So Start Playing and Learn the Secret !! :-))

moments made unforgettable !!!After marriage, i always use to think that marriage has ended all my fun with friends. Mounting responsibilities on my head left no time for me with myfriends. always i used to cry inside whenever i hear my friends plan for an weekend or trip etc..
Friends used to say me" you can go out with your husband and enjoy na ?"..
i dontknow but still i like to wander around with my friends only.
i was missing them frequently.

The day before my birthday this year, i was thinking of my previous birthday and the fun i had with my friends. late night conference calls , where all my friends wished me and were chatting for hours together. those things made me feel so special. i felt no other things/gifts values more , than the wish made by my friends at 12 in the night.
After marriage , i had to stop all my late night calls.. this is to be done and this is nothing new n all. but still it pained.

The day before my birthday , i slept early itself which is an unsual thing i do before my birthday , coz i was told by sarath ( my husband) to sleep coz he felt sleepy and he wanted the lights to be switched off. i was lying in my bed with a heavy heart, I dunno when i slept, i heard my mobile ringing it was my mom and dad:-)) wishing me.. i felt so happy . their call made me somewhat happy, after that i started thinking about past and those memories were paining now :-(((

After few seconds , i found my mobile again ringing ,, and it was mathi :-) she wished me again .. at that time i was flying in sky .. i was totally speechless and was blabbering to her.. and that call ended so soon coz my brother was in other line to wish me :-)

I was thinking of again calling her and have a chat , but dunno what stopped me in doing that,,
after that i couldn sleep, again i started to sink in my old memories , some 5 or 6 in the conference call and pulling eachother's legs :-))

I know others Might have felt that it is not good to call me in night time.
I saw sarath sleeping calmly ,. i felt he is the person who took me away from my friends .. :-((

Next day i came to office with no enthusiasm , i responded to everyone 's wishes with a dry smile .
I was busy in my morning session , and after that i planned to meet all my friends together and wanted to chat with them . But to my surprise, i was able to meet only a few.it went like a usual day.

I know some of my colleagues who got married saying that , after marriage life becomes burden,and there is no place for fun especially with your friends,you cant live a life as you like , you ll be loaded with responsibilities and you have to full fill that, but you ll get used to this life,
i have seen their birthdays as just another day in their life and thought i too have entered to these routines...

I was thinking , how much expectations i have, how much i wanted those small things did by friends , how much pain it gave when i missed all that,those things made me feel bitter, i couldn make any plans as i wished, coz i was asked to come home early by my husband. then i started to home .

i thought atleast i ll go out for dinner with him , i got shocked when i heard him saying that " go and prepare dinner for me, i feel hungry" ... i spoke nothing and silently i stepped in to the kitchen and started making dinner .

All of a sudden i felt two hands closing my eyes from the back , when i turned around, to my surprise ........... i found all my friends in my home!!!!!

I dunno what to say to them .. i didnt even realise what to do.. i was in the heights of happiness,
sarath has called them here without my knowledge and everything happened in background.,
sarath bought a cake tooo !!!
I remembered sarath saying that he dont have a habit of celebrating birthdaysn all . so when he simply wished me for the sake of wishing in the morning it dint affected me that much.

but whats happening here now!!!
he planned and did all these things for me ?..

i had a cake cutting, that too all my friends were with me ,
the usual fun and blast !!! this time sarath too joined the blast..
this was what i was longing for , the togetherness and the fun with friends!!
Still the moment all my friends stepped out , i was really really flying!!!!!!

when i closed the door i could see one friend standing infront of me ,
Sarath was smiling at me calmly.. i felt he is the person who took me to my Friends !!! :-)

All these may sound silly, but its human nature to have silly expectations na!
MY day was made unforgettable !!
i felt lucky to have all these friends in my life!!
and for the first time i felt lucky to have sarath in my life !!!தோழனே நான் உன் தோழி !


என் குறைகளை தேய் பிறையாக்கி
என் நிறைகளை வளர்பிறையாக்குவாயா நீ
தோழனே நான் உன் தோழி !

என் முகத்தை பார்த்து
என் அகத்தை சொல்வாயா நீ
தோழனே நான் உன் தோழி !

நான் பேசிய வார்த்தைகளின் அர்த்தமும்
நான் பேசாத வார்த்தைகளின் அணர்த்தமும்
புரியுமா உனக்கு
தோழனே நான் உன் தோழி !

உன் முகத்தில் என்ன பருக்கள்
அதன் கருக்களை எனக்கு சொல்வாயா நீ
தோழனே நான் உன் தோழி !

சோகத்தில் முகம் வேர்த்த என்னை
உன் தோள் சேர்த்து கொள்வாயா நீ
தோழனே நான் உன் தோழி !

சோகம் என்னை தாக்கும் போது !!


அதிசய பிறவியா நீ என்று அடிக்கடி தோன்றும்

என் மேல் எனக்கே எரிச்சல் உண்டாகும்

இப்படியும் வாழவேண்டுமா என்ற எண்ணம் ஊடூரும்

என் சுபாவங்கள் மாறுபடும்

ஒரு புள்ளியில் இலயிக்காமல் சிந்தனைகள் உடைபடும்

புலம்பக்கூட தோன்றாமல் மனம் உறைந்துக்கிடக்கும்

பிடித்தவர்களை பார்த்துக்கொண்டு மட்டுமே இருக்கத்தோன்றும்

கண்ணீர்த்துளிகள் கூட மறியல் செய்யும்

சின்ன சின்ன நிகழ்வுகளில் இன்பம் தேடும்

இவ்வளவு கோழையா நீ என்று மனசாட்சி கேள்விக்கேட்கும்

விழித்தால் விடியல் என்ற எண்ணத்தில் மட்டுமே கண்மூடும் !!

கன்னிப்பெண் !!


அவளுக்கு ,

வானம் பிடிக்கும்,

அது அணைக்கும் பூமி பிடிக்கும்,

தலைகவிழும் நாணல் பிடிக்கும்,

கைநீட்டும் சூரியன் பிடிக்கும்,

சூரியன் கைநீட்ட மொட்டகழும் தாமரை பிடிக்கும்,

புல்வெளி பிடிக்கும்,

அதில் மஞ்சம் கொள்ளும் பனித்துளி பிடிக்கும்,

கடல் பாடும் பாடல் பிடிக்கும்,

கரை தீண்டும் அலைகரங்கள் பிடிக்கும்,

அலைகரம் கீரும் படகு பிடிக்கும்,

எல்லாவற்றையும் விட ,

அவள் அழகு என்று கூறும் கண்ணாடி பிடிக்கும் !!