சொல்ல முடியவில்லை !!
ஏனோ,


நீ சிரிக்க வைத்த நினைவுகள் ,
நிஜத்தில் அழ வைக்கின்றது,

நீ நிஜமாய் அழவைத்ததை
நினைக்கையில் சிரிப்பு வருகின்றது,

அன்று பேசிய பேச்சிற்கு
இன்று மன்னிப்பு கேட்கின்றேன்

அன்று போட்ட சண்டைக்கு
இன்று சமாதானம் சொல்கின்றேன்

கிண்டலும் ,சீண்டலும்
என்று செய்வாயென காத்து நிற்கின்றேன்

தினம் தினம் சொல்ல நினைக்கின்றேன்
சொல்ல முடியவில்லை

டேய் ! அண்ணா !!
Dedicated to my dear Brother , for Raksha bhandan!!


4 comments:

Girl of Destiny said...

cute!

weknowvino said...

being her brother...

"i had alwayz been jealous of her... till my college.. then its in college tht i felt i shld hav beennn proud.. tht made the diff..

Durin ur schoolings u whr very bubbly.. but due to some reasons u lost tht self motivation 4 some reasons.. but aftr joinin L&T u r bak to ur own slf..

Now again.. be urself nd do excel in ur prsonal lif too."

Thou im not gud in tamil as u...
im alwayz ur poem's fan...

keep it up..

wit luv,
ur Anna.

Bala said...

pullarikudu po ;)

Sudha said...

Very nice poem and a apt photograph too.. It wld hav been much more nice if u had put the snap of both of u togthr..

Now evn I had joined ur fans list..

Wonderful poems. Keep writing and keep shining

Good luck to u :)

Cheers,
Sudha Mohan