லாலி லாலி

லாலி லாலி செல்லமே லாலி
லாலி லாலி என் கண்ணே லாலி

தூரியில் போட்டு ஆட்டுவேன் லாலி
ஆட்டி நானும் பாடுவேன் லாலி
நான் பாட நீயும் தூங்கிடு லாலி
தூங்கிட மெல்ல கண் மூடு லாலி

உன் தாய் நானும் உன்னுடன் இருப்பேன்
உனையேதும் தீண்டாது காவல் நான் காப்பேன்
கண்ணே நானிருக்க கலக்கம்தான் ஏனோ
அமுதே நானிருக்க அமைதியாய் தூங்கு

பூமிக்கு வந்த சூரியன் நீயோ
என்மடி பூத்த தாமரை தானோ
பிஞ்சு நிலவோ நீ கொஞ்சு புறாவோ
செல்ல கிளியோ இல்லை சங்க தமிழோ

1 comment:

tamizh said...

:) padicha oru nalla feeling varudhu